Người Kenya trên Twitter khen ngợi Thẩm phán cai trị ngoài vòng pháp luật Alcoblow (Breathalyzer) đối với tài xế say rượu

Vài giờ sau khi tin tức về việc Tòa án phúc thẩm Kenya đã ghi đè việc sử dụng thiết bị thở (thường được gọi là Alcoblow) để bắt giữ

Twitter ra mắt một ứng dụng tweeting nguyên mẫu mới twttr

Bạn có biết trang web viết blog siêu nhỏ Twitter ban đầu được đặt tên là twttr? Chà, tôi đã từng biết rằng khi tôi bắt đầu sử dụng phương tiện truyền thông xã hội khi nó được gọi là