Quần lót THINX muốn xác định lại ngành công nghiệp vệ sinh phụ nữ trị giá 15 tỷ đô la

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ), chỉ có 43% nữ sinh ở các nước đang phát triển tiến tới các trường trung học. Có nhiều lý do dẫn đến điều này, trên