Top 8 kiến ​​trúc sư châu Phi nổi tiếng nhất sẽ đề phòng trong năm nay

Top 8 kiến ​​trúc sư châu Phi nổi tiếng nhất sẽ đề phòng trong năm nay Trong năm 2013, hơn 220 tỷ đô la đã được chi cho các loại dự án xây dựng khác nhau