7 quốc gia tuyệt vời nơi bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với giá dưới 1000 đô la mỗi tháng

Thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống. Nếu bạn muốn xem những địa điểm mới, tiền nên là thứ cuối cùng ngăn bạn đạt được ước mơ. Bạn có thể sống ở một số