Thứ hai.com Đánh giá công cụ quản lý dự án

Đánh giá công cụ quản lý dự án Thứ hai.com Thứ hai.com là một công cụ quản lý dự án được thành lập vào năm 2012 và được ra mắt như một công ty khởi nghiệp độc lập vào năm 2014.