Đặt hàng trước bộ điều khiển Phantom Black mờ của Xbox tại Microsoft Store

Bạn có thể đặt hàng trước bộ điều khiển không dây Xbox mới có thiết kế trong suốt. Nó sẽ có sẵn vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và nó sẽ có giá 69,99 đô la.

->

Microsoft đã tạo ra một bộ điều khiển không dây Xbox mới với thiết kế đen mờ chuyển sang vàng sâm panh, tay cầm có kết cấu, ánh xạ nút và cắm bất kỳ tai nghe tương thích nào với giắc cắm tai nghe stereo 3,5 mm.

Nó cũng có kết nối Bluetooth, có nghĩa là nó tương thích với bảng điều khiển Xbox One cũng như với các thiết bị Windows 10.

Bộ điều khiển Xbox Phantom Black với thiết kế mờ

Bộ điều khiển Xbox Phantom Black với thiết kế mờ

Bộ điều khiển Phantom Black cho Xbox One có giá 69,99 đô la và dự kiến ​​sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 11 tháng 9 năm 2018 và bạn có thể đặt hàng trước ngay bây giờ từCửa hàng Microsoft.