Microsoft Surface Phone 2017 Ngày phát hành, Thông số kỹ thuật và Giá cộng với Bút Surface được đồn đại

Chúng tôi hiện đang giảm chỉ còn vài tuần cho năm 2017; ít hơn ba tuần để chính xác. Đã có rất nhiều tin đồn rằng gã khổng lồ công nghệ Redmond, Microsoft,