Găng tay đã tắt! Giới thiệu đến khách hàng của T & Mobile, Switch Switch & Chúng tôi sẽ trả cho bạn 450 đô la

Găng tay đã tắt! AT & T giới thiệu tới khách hàng của T-Mobile, Switch Switch và chúng tôi sẽ trả cho bạn 450 đô la vào thứ Sáu ngày 3 tháng 1, AT & T thông báo rằng họ sẽ trả tới 4 đô la