Sửa lỗi Instagram không gửi mã bảo mật vào email

Người dùng Instagram đang phải đối mặt với vấn đề không thể đăng nhập vào tài khoản của họ vì Instagram không gửi mã bảo mật đến email. Người dùng nhập dữ liệu của họ