Cách dừng khuyến nghị video trên màn hình YouTube

Bạn đã bao giờ lúng túng trước các Đề xuất video trên màn hình YouTube chưa? Lấy ví dụ, bạn đang xem một cái gì đó trên YouTube với bạn bè của bạn - hoặc

Cách lưu dữ liệu di động khi xem video YouTube

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi thấy việc học hỏi bằng cách chứng minh bổ ích hơn khi so sánh với việc đọc từng bước một. Và YouTube có lẽ là một

Thủ thuật này sẽ ngăn chặn những khuyến nghị gây phiền nhiễu trên YouTube

Khuyến nghị của YouTube có thể gây bệnh cho dạ dày. Ở đó bạn đang duyệt qua đăng ký kênh của mình và YouTube cũng hoạt động không kém trong việc phục vụ

Cách sử dụng Chế độ tối của YouTube cho những khoảnh khắc xem video vào ban đêm

Trời đã khuya, mọi người xung quanh đều ngủ say; hoặc tệ hơn là ngáy. Nhưng bạn chỉ có thể ngủ dường như ngủ. Vì vậy, bạn nhận máy tính xách tay của bạn từ bên cạnh