Thay đổi các Cài đặt bảo mật Twitter này để có thêm quyền riêng tư trên Tweets

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng mạng xã hội riêng tư, thì Twitter nên là một trong những nơi cuối cùng bạn nên xem xét. Bản chất của Twit