Khắc phục sự cố chênh lệch kích thước biểu tượng trong thanh tác vụ và màn hình Windows 10: Thay đổi kích thước biểu tượng

Rất nhiều người dùng Windows 10 đã báo cáo một vấn đề trong đó các biểu tượng trên màn hình dường như quá nhỏ và dường như không có cách nào để thay đổi kích thước nếu các biểu tượng trên màn hình.

Khắc phục các cổng USB không hoạt động trong Windows 10: Sự cố về nguồn trong Cổng USB và các sự cố khác

Hầu như mọi người dùng máy tính thông thường đều cần cổng USB hàng ngày. Bạn phải sạc điện thoại của bạn. Bạn phải chuyển dữ liệu từ ổ cứng của bạn. Bạn cần sử dụng USB po