7 phần mềm kế toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp, doanh nhân và cá nhân 2017

Mỗi công ty và cá nhân cần một phần mềm kế toán tốt để duy trì và theo dõi tài chính của họ. Nếu một doanh nghiệp (thậm chí là một cá nhân) không sử dụng som