Cách khắc phục sự cố vân tay Windows Hello trên Windows 10

Nếu bạn đang gặp sự cố khi đăng nhập bằng vân tay của mình, đó không phải là trình đọc, mà là cấu hình và đây là cách khắc phục sự cố này.

->

Trên Windows 10, vân tay Windows Hello chỉ là một phương thức xác thực sinh trắc học khác để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Cácthiết lập là một quá trình rất đơn giảnnhưng nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập và thay vào đó bạn thường phải nhập mật khẩu, thì vấn đề không phải là đầu đọc dấu vân tay, mà có thể là do cấu hình của bạn. Nếu đúng như vậy, việc định cấu hình lại dấu vân tay của bạn có thể giải quyết hầu hết các vấn đề.

Trong nàyhướng dẫn, bạn sẽ tìm hiểu các bước để khắc phục sự cố đăng nhập bằng cách sử dụng đầu đọc dấu vân tay trênWindows 10.

Cách sửa lỗi xác thực vân tay trên Windows 10

Cách tốt nhất để đầu đọc dấu vân tay của bạn hoạt động chính xác với Windows Hello là định cấu hình lại tính năng này cho đến khi dấu vân tay của bạn được ghi lại đúng cách bằng các bước sau: 1. Mở raCài đặt.

 2. Bấm vàoTài khoản.

 3. Bấm vàoĐăng nhậptùy chọn. 4. Trong phần Windows Hello, hãy nhấp vàoDi dờicái nút.

  Xóa vân tay khỏi Windows Hello

  Xóa vân tay khỏi Windows Hello

 5. Nhấn vàoThiết lậpcái nút.  Tùy chọn đăng nhập Windows 10

  Tùy chọn đăng nhập Windows 10

 6. Nhấn vàoBắt đầucái nút.  Trình hướng dẫn vân tay Windows Hello

  Trình hướng dẫn vân tay Windows Hello

 7. Xác nhận mật khẩu của bạn.

 8. Tiếp tục với hướng dẫn trên màn hình để ghi lại dấu vân tay của bạn từ nhiều góc độ khác nhau.

Khi bạn đã hoàn thành các bước, hãy khóa thiết bị của bạn (Phím Windows + L) và sử dụng trình đọc dấu vân tay để đăng nhập. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy lặp lại các bước được đề cập ở trên cho đến khi bạn tìm thấy cấu hình hoạt động.