Cách thay đổi ảnh tài khoản trên Microsoft Teams

Có, bạn có thể thay đổi ảnh tài khoản của mình trên Microsoft Teams và đây là các bước để hoàn thành tác vụ.

->

Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Teams, ứng dụng sẽ cố gắng lấy ảnh hồ sơ email của bạn để làm cho trải nghiệm cá nhân hơn một chút. Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ đặt ảnh hồ sơ trong tài khoản email của mình hoặc bạn muốn sử dụng ảnh khác trên Microsoft Teams, bạn có thể dễ dàng thay đổi ảnh đó thành bất cứ thứ gì bạn muốn.

Trong nàyhướng dẫn, bạn sẽ tìm hiểu các bước để thay đổi ảnh tài khoản khi cài đặt Microsoft Teams của bạn trênWindows 10.

Cách thay đổi ảnh tài khoản trên Microsoft Teams

Để thay đổi hình ảnh trong tài khoản Nhóm của bạn, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở raNhóm Microsoft. 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn để mở menu chính.

 3. Nhấn vàoĐổi ảnhLựa chọn.

  Microsoft Teams thay đổi tùy chọn ảnh

  Microsoft Teams thay đổi tùy chọn ảnh 4. Nhấn vàoTải lên hình ảnhLựa chọn.

  Tải lên ảnh tài khoản mới trong Nhóm

  Tải lên ảnh tài khoản mới trong Nhóm

 5. Chọn hình ảnh mới. 6. Nhấn vàoMở racái nút.

 7. Nhấn vàoCứucái nút.Sau khi bạn hoàn tất các bước, hình ảnh mới sẽ được phản ánh trên biểu tượng menu tài khoản và trên Microsoft Teams cũng như trên các ứng dụng Microsoft 365 của bạn.

Cách xóa ảnh tài khoản trên Microsoft Teams

Để xóa ảnh tài khoản của bạn trên Microsoft Teams, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở raNhóm Microsoft.

 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn để mở menu chính.

 3. Nhấn vàoĐổi ảnhLựa chọn.

  Microsoft Teams thay đổi tùy chọn ảnh

  Microsoft Teams thay đổi tùy chọn ảnh

 4. Nhấn vàoDi dờicái nút.

  Microsoft Teams xóa ảnh tài khoản

  Microsoft Teams xóa ảnh tài khoản

 5. Nhấn vàoCứucái nút.

Sau khi bạn hoàn tất các bước, thay đổi sẽ được phản ánh trên Microsoft Teams và các ứng dụng Microsoft 365 khác.

Chúng tôi đang tập trung hướng dẫn này vào Windows 10, nhưng bạn có thể xem hình ảnh tài khoản trên Microsoft Teams ở các nền tảng khác, bao gồm macOS và Linux.