SunCARM ra mắt máy bơm nước năng lượng mặt trời chạy bằng năng lượng RainMaker IoT mới cho nông nghiệp quy mô nhỏ ở Kenya

Kenya vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp, mặc dù đất nước này đã có những bước tiến lớn trong ngành khai thác, chế biến và công nghiệp dịch vụ. Phần lớn người Kenya