Phương tiện đầu tư AI của Google Gradient Gradient mạo hiểm dẫn đầu khoản đầu tư $ 7.000 vào Elsa, một ứng dụng học tiếng Anh của người Mỹ

Gradient Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên dụng của Google đặt ra để tìm kiếm các công ty khởi nghiệp Trí tuệ nhân tạo (AI) xứng đáng để đầu tư, đã nhắm vào một người châu Á