Silvertree Internet Holdings đầu tư 10 triệu đô la vào các công ty khởi nghiệp châu Phi năm 2016

Nền tảng Internet tập trung vào người tiêu dùng Nam Phi đóng cửa năm 2015 với mức tăng trưởng kỷ lục 330% Y-O-Y đạt> 10 triệu đô la doanh thu Silvertree Internet Holdings, Cape Town-