Akirachix - Một nhóm hỗ trợ xuất sắc có trụ sở tại Kenya, dành cho nữ giới để đạt được tiềm năng đầy đủ của mình

Akirachix - Một nhóm hỗ trợ người bắt đầu có trụ sở tại Kenya, dành cho nữ giới để đạt được tiềm năng đầy đủ của cô ấy trên tất cả các nền văn hóa và chủng tộc trên khắp thế giới, có h

Hội nghị FOCUS100 không phân chia kỹ thuật số nhằm mục đích đa dạng hóa cảnh quan công nghệ

Hội nghị FOCUS100 không phân chia kỹ thuật số nhằm mục đích đa dạng hóa cảnh quan công nghệ FOCUS100 không phải là hội nghị công nghệ trung bình của bạn. Nó là conferenc duy nhất

Tháng lịch sử đen: Sarah Goode - Người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận bằng sáng chế của Hoa Kỳ

Tháng lịch sử đen: Sarah Goode - Người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được bằng sáng chế của Hoa Kỳ sinh ra là Sarah Elizabeth Jacobs vào năm 1855 tại Toledo, Ohi