Tháng lịch sử đen: Valerie Thomas, Nhà phát triển màn hình hình ảnh 3 chiều đã hàng thập kỷ trước thời đại của nó

Tháng lịch sử đen: Valerie Thomas, Nhà phát triển màn hình hình ảnh 3 chiều đã hàng thập kỷ trước thời đại của thế kỷ 21, người xem đã s

Tháng lịch sử đen: Janet Emerson Bashen - Người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận bằng sáng chế cho phát minh phần mềm

Tháng lịch sử đen: Janet Emerson Bashen - Người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận bằng sáng chế về phát minh phần mềm vào năm 1885, bà Sarah Goode đã mở