Tôi cá là bạn đã không biết rằng bạn có thể xem qua Frosted Glass bằng Scotch Tape

Kính mờ là có lý do rất tốt. Chúng có ích trong phòng tắm của bạn và có thể mang lại sự riêng tư trong văn phòng hoặc các phòng có tường bằng kính. Tóm lại,