Tìm kiếm ba lô máy tính xách tay Back-to-School tốt nhất? Hãy thử bất kỳ trong số 10

Cuộc sống đại học là một bước ngoặt của vô số thứ, mặc dù một số ngày tốt hơn những thứ khác. Nhưng tất cả chúng ta đều biết về những ngày nghiêm túc đó, khi bạn nhìn vào y