Giành được học bổng trị giá $ 1.500 từ các nhà sư Jittery bằng cách gửi một bài tiểu luận về lợi ích của việc thuê ngoài một số Bài tập sinh viên của bạn

Các nhà sư Jittery đang kêu gọi gửi bài tiểu luận về giá trị sinh viên thuê ngoài một số công việc của họ có trong nghiên cứu tổng thể của họ. Tổ chức là l