Tham luận viên Tuần lễ Truyền thông Xã hội Đổi mới Sáng tạo: Jacqueline Nwobu, Đồng sáng lập Tạp chí Cô dâu Munaluchi

Tham luận viên Tuần truyền thông xã hội của Innov8unch: Jacqueline Nwobu, Đồng sáng lập Tạp chí Cô dâu Munaluchi đang háo hức khi Innov8 activ.com chuẩn bị cho