CoSign - Ứng dụng cho phép bạn kiếm tiền từ các giới thiệu thương hiệu được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, ra mắt trên Kickstarter

CoSign - Ứng dụng cho phép bạn kiếm tiền từ các giới thiệu thương hiệu được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, ra mắt trên Kickstarter Today Thế giới thế giới là một thế giới thời đại di động, nơi bạn có thể