Cách xóa ảnh được chia sẻ, nội dung trên Facebook Messenger trong Android, iPhone

Tất cả chúng ta đều chia sẻ ảnh và nội dung với bạn bè trong Facebook Messenger. Nhưng nếu bạn muốn xóa một số nội dung và ảnh được chia sẻ trong Facebook Messe