Ẩn trạng thái hoạt động trực tuyến trước trạng thái Facebook Messenger để tránh làm phiền mọi người

Bạn đang trò chuyện với bạn bè trên Facebook Messenger, hoàn toàn phớt lờ người quen khó chịu, người đã gửi cho bạn một tin nhắn trên cùng một trình nhắn tin. Đoán w