Cách thêm Nhãn Snapchat vào Snaps, Ảnh và Video Snapchat

Snapchat là rất nhiều hài hước và gây nghiện với nhãn dán. Ngoài việc thêm bộ lọc và văn bản, bạn nên thêm nhãn dán vào ảnh Snap và Snapchat của mình trước đó