Google đưa ra gợi ý mạnh mẽ nhất về Ngày phát hành Pixel 2 và Pixel 2 XL

Sẽ an toàn khi nói rằng tất cả các điện thoại thông minh hàng đầu sẽ được phát hành trong năm nay đã được phát hành ngoại trừ Google Google Pixel Pixel 2 và Pixel 2 XL. Họ một