Sự kiện chơi game hay nhất 2018: Bạn phải tham dự những sự kiện trò chơi video này

Mỗi năm các sự kiện chơi game lớn diễn ra trên toàn cầu. Các nhóm ngành khác nhau tổ chức các sự kiện để tập hợp các nhà phát triển trò chơi từ khắp nơi trên thế giới. Một số o