Almaz Negash: Người phụ nữ ở Thung lũng Silicon đằng sau Mạng lưới người di cư châu Phi tăng vọt

Accra, Ghana, 22 tháng 1 năm 2020 // - Hơn 8.500 dặm nằm giữa thung lũng Silicon và Eritrea, nhưng ngày này qua ngày Almaz Negash - người sáng lập của châu Phi Diaspora Né