Trong cuộc tranh giành châu Phi của họ, phương Tây đã gia nhập phương Đông để nhắm mắt làm ngơ trước những gian lận bầu cử và những bất công chính trị trên lục địa

Chúng ta sống trong một thế giới nơi mà la bàn đạo đức dường như bị bẻ cong mỗi khi nó cản trở lợi ích kinh tế. Đạo đức là ngồi ở ghế sau trong khi vật chất hàn gắn