Người đàn ông ẩn theo dõi GPS của Chủ nhân bằng cách sử dụng Gói Snack làm Lồng Faraday

Tom Colella, 60 tuổi, làm việc như một thợ điện cho Liên minh Aroona, một liên doanh quản lý nước ở Tây Úc, đang làm mưa làm gió trên toàn cầu