Esther Ndagire đã số hóa một trò chơi phổ biến ở Nhật Bản, Matatu, vào một trò chơi Android và iOS

Esther Ndagire đã số hóa một trò chơi phổ biến ở Ugandan, Matatu, vào một trò chơi Android và iOS Người ta ước tính rằng Google Play Store có hơn 1 triệu ứng dụng, theo sau c

Lilian Ajayi-Ore the ‘Nhà từ thiện của năm

Lilian Ajayi Ore có hơn 13 năm kinh nghiệm chuyên môn về Tiếp thị Kỹ thuật số, Phân tích trang web, Thông tin chi tiết về người tiêu dùng và Điều hành tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. B