Gặp gỡ Jumoke Dada, một trong những diễn giả tại # AWITNigeria19 vừa kết thúc

Dada có bằng Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính và Thông tin và chứng nhận bất động sản của Đại học Temple. Cô cũng là một Scrum Master được chứng nhận