Sony ra mắt PlayStation Productions để biến Trò chơi thành Phim và Chương trình

Sony đã quyết định xắn tay áo lên và làm phim và chiếu các trò chơi PlayStation. Nó sẽ không còn ngồi lại và chờ đợi các nhà sản xuất phim làm g