Bộ sạc không dây thực sự sạc các thiết bị của bạn ở khoảng cách được chấp thuận bởi FCC

Sạc không dây rất tốt, nó vướng vào bạn từ tất cả các dây và rắc rối khi phải cắm thiết bị của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn phải rời khỏi thiết bị của mình tại