Mỹ chỉ NUKEd Trung Quốc; Google vặn thành công Google từ bỏ hỗ trợ Huawei

Nước Mỹ trong lịch sử chưa bao giờ giỏi đánh nhau với các cường quốc châu Á. Ít nhất là không bao giờ bắt đầu cuộc chiến, và điều đó luôn đúng.