Procter & Gamble mua lại Bevel Brand Brand thuộc sở hữu của Black

Bevel là một dòng cạo râu được thiết kế độc đáo để đáp ứng nhu cầu của người đàn ông về màu sắc. Nó chỉ là một trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được sản xuất bởi Walker &