Kenya và Tanzania trong số các quốc gia mà Slingshot nhắm đến; một phần mềm độc hại mạnh đã ẩn trong 6 năm và lây lan qua các bộ định tuyến

Theo công ty bảo mật có trụ sở tại Moscow, Kaspersky Lab, một phần mềm độc hại Slingshot mới được phát hiện nhưng tương đối cũ. Đây là một trong những trung đội tấn công tiên tiến nhất