Danh sách các quốc gia châu Phi có kết nối Internet nhanh nhất đến chậm nhất 2019 (Băng thông rộng di động & cố định)

Có một vài cuộc cách mạng trong lịch sử thế giới đã nâng con người thành một loài cao hơn một bước để cải thiện đáng kể kinh tế xã hội

Gmail đánh dấu sinh nhật lần thứ 15 với việc phát hành Lập lịch email và các tính năng mới khác

Gmail là 15 năm và một ngày tuổi. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 của mình, Google đã công bố phát hành các tính năng mới trên dịch vụ gửi email phổ biến. Nhưng được