Tôi nên mua máy Mac hay PC? So sánh máy tính Mac v / s

Hai nền tảng điện toán hàng đầu hiện nay là Microsoft, Windows Windows và Apple Mac Mac. Hai nền tảng này chạy không gian máy tính để bàn, mặc dù có o