Google Sky Maps: Tính khả dụng cho App Store, Android và hơn thế nữa

Google hợp tác với NASA bằng cách sử dụng nó làm cho hình ảnh Google Earth và Sky của các thiên thể to lớn và gần như thật. Nó cho phép người dùng bay đến hoặc