Apple phát hành logo Made For iPhone (MFI) mới cho các sản phẩm của bên thứ 3

Nếu bạn sở hữu một sản phẩm của Apple, thì bạn nên biết rằng công ty không sản xuất hầu hết các phụ kiện mà bạn muốn đi cùng với MacBook, iPhone, iPad của bạn