Apple ra mắt MacBook mới; MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng có

Apple ra mắt MacBook mới; MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từ ​​ngày 9 tháng 3 năm 2015, Apple đã ra mắt chiếc máy tính xách tay MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từ ​​trước đến nay. Độ dày