Giới thiệu về ngày 4 tháng 6 Apple Apple WWDC 2018 - Tin đồn và kỳ vọng

Vào thứ Hai tới, Apple sẽ tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu hàng năm - WWDC 2018 - tại Vùng Vịnh. Theo truyền thống, sự kiện này sẽ khởi động wi